Donderdag 29 juni, 6 en 13 juli CURSUS MONUMENTEN VAN LEEUWARDEN
In drie bijeenkomsten stellen de docenten Henk Oly en Ad Fahner thema’s aan de orde uit zes eeuwen bouwen in de Friese hoofdstad. Daarbij plaatsen zij architectonische bijzonderheden van enkele topmonumenten zoals de Grote Kerk, de Waag en het stadhuis in een historisch, economisch en politiek kader. Elke bijeenkomst bestaat uit een college, gevolgd door een wandeling langs – en zo mogelijk een bezoek aan – enkele van de besproken gebouwen.
Plaats: HCL. Aanvang: 14.00 uur. Einde: 16.30 uur. Kosten: € 75,00. Meer informatie en opgave via www.hovoseniorenacademie.nl. Organisatie: Seniorenacademie en HCL.

Zaterdag 1 juli NASSAU-WANDELING
Nassau-kenner Bearn Bilker gidst u langs monumenten en andere plekken in Leeuwarden die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Friese Nassaus.
Plaats: Grote Kerk (vertrek). Aanvang: 14.00 uur (de wandeling duurt ongeveer twee uur). Prijs: € 4,– p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren via historischcentrum@leeuwarden.nl) . Organisatie: Stichting Nassau en Friesland, HCL e.a.

Zaterdag 8 juli STADSWANDELING PIET DE VRIES
Wandeling langs enkele panden van architect Piet de Vries in de Leeuwarder binnenstad. De wandeling begint met een korte rondleiding door de tentoonstelling over het werk van De Vries in het HCL en eindigt in het voormalig woonhuis en kantoor van de architect aan de Druifstreek.
Aanvang: 14.00 uur. Plaats: HCL (Groenweg 1). Duur: 1,5 à 2 uur. Kosten: €2,50 p.p. Maximaal 15 deelnemers. Opgave wenselijk (minstens 2 dagen tevoren) via historischcentrum@leeuwarden.nl. Organisatie: HCL i.s.m. Stichting Piet de Vries.

Zaterdag 8 juli ONTDEKKINGSTOUR VOOR SINGLES
Vrijgezellen kunnen deze zaterdag mee het de speciaal voor hen opgezette Leeuwarder ontdekkingstour. De tour start in de Achmeatoren. In het Princessehof wordt een kopje thee of koffie genuttigd. De stadswandeling loopt verder langs de Oldehove en andere monumentale gebouwen. De gidsen van het HCL leiden ook langs bijzondere verborgen plekken. Meer informatie en opgave viahttps://individuo.go-out.nl/activiteit/15970/stadswandeling. Organisatie: IndiviDuo i.s.m. HCL.

Zaterdag 22 juli VOSSEPARK-WANDELING
Wandeling langs bijzonderheden in de Vosseparkwijk onder leiding van een deskundige gids.
Aanvang: 14.00 uur. Plaats: HCL. Duur: 1,5 à 2 uur. Kosten: €2,50 p.p. Maximaal 25 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via historischcentrum@leeuwarden.nl. Organisatie: HCL.

Zaterdag 29 juli MARIA LOUISE-WANDELING
Nassau-kenner Bearn Bilker gidst u langs monumenten en andere plekken in de stad die herinneren aan de Friese Nassaus en Maria Louise van Hessen Kassel in het bijzonder.
Plaats: Grote Kerk (vertrek). Aanvang: 13.30 uur (de wandeling duurt ongeveer twee uur). Prijs: € 4,– p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via historischcentrum@leeuwarden.nl . Organisatie: Stichting Nassau en Friesland, HCL e.a.

Woensdagen in augustus ENGELSTALIGE HIGHLIGHTS-TOUR
Iedere woensdagmiddag wandelen langs historische highlights van de binnenstad met een Engelstalige gids.
Aanvang: 13:15 uur. Plaats: HCL. Duur: 1,5 à 2 uur. Maximaal 25 deelnemers. Kosten: de wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de gids wordt zeer op prijs gesteld. Opgeven mag, maar hoeft niet. Organisatie: HCL.

Woensdagen in augustus RONDLEIDINGEN STADHUIS
Neem een kijkje in de rijke geschiedenis van het Stadhuis door middel van een (gratis) rondleiding om 14.00 en 15.00 uur.
Plaats: Hofplein 38. Duur: ongeveer een half uur. Toegang: gratis. Organisatie: gemeente Leeuwarden / HCL. Opgave: niet nodig.

Zaterdag 5 en 12 augustus ANNA VAN HANNOVER-WANDELING
Nassau-kenner Bearn Bilker gidst u langs monumenten en andere plekken in de stad die herinneren aan de Friese Nassaus en Anna van Hannover in het bijzonder.
Plaats: Waalse Kerk. Aanvang: 14.00 u. Prijs: € 4,– p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via historischcentrum@leeuwarden.nl . Organisatie: Stichting Nassau en Friesland, HCL e.a.

Zaterdag 19 augustus NIEUWESTAD-WANDELING
Wandeling langs bijzonderheden aan de Nieuwestad e.o. onder leiding van een deskundige gids.
Aanvang: 14.00 uur. Plaats: HCL. Duur: 1,5 à 2 uur. Kosten: €2,50 p.p. Maximaal 25 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via historischcentrum@leeuwarden.nl. Organisatie: HCL.

Zaterdag 2 september MARIA LOUISE-WANDELING
Nassau-kenner Bearn Bilker gidst u langs monumenten en andere plekken in de stad die herinneren aan de Friese Nassaus en Maria Louise van Hessen Kassel in het bijzonder.
Plaats: Grote Kerk (vertrek). Aanvang: 13.30 uur (de wandeling duurt ongeveer twee uur). Prijs: € 4,– p.p. Maximaal 30 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via historischcentrum@leeuwarden.nl . Organisatie: Stichting Nassau en Friesland, HCL e.a.

Zondag 3 september UITFESTIVAL
Tal van culturele activiteiten in en rond de Prinsentuin. Met o.a. in/bij het HCL presentaties over DNA Leeuwarden en het Liwwadders. Vanuit het HCL gratis stadswandelingen ‘Sporen van Mata Hari’ Ook gratis openstelling Pier Pander Museum en Pier Pander Tempel. Meer informatie via www.uitfestival.nl.

Woensdag 6 september ARCHITECT PIET DE VRIES
Lezing over het werk van architect Piet de Vries. De avond is mede ter voorbereiding op de Open Monumentendag.
Plaats: HCL. Aanvang: 20.00 uur. Organisatie: HCL, Aed Levwerd en Monumentenzorg

Zaterdag 9 september OPEN MONUMENTENDAG
Een 15-tal monumenten en andere objecten in de stad zijn opengesteld voor publiek. Bovendien worden allerlei activiteiten georganiseerd. Het thema is dit keer ‘Architect Piet de Vries’.
Aanvang: 10.00 uur. Einde: 17.00 uur. Organisatie: HCL, Monumentenzorg en Aed Levwerd.

Zondag 10 september OPEN MONUMENTENDAG
Enkele monumenten en andere objecten zijn opengesteld voor publiek.
Aanvang: 13.00 uur. Einde: 17.00 uur. Organisatie: HCL, Monumentenzorg en Aed Levwerd.

Zaterdag 16 september BIJEENKOMST NGV
Met een korte afdelingsledenvergadering van de Nederlandse Genealogische Vereniging en een lezing. Jacob Lautenbach houdt een uiteenzetting over zijn boek ‘Johannes Veldhuis, de pake die ontbrak’. Meer informatie volgt.
Plaats: HCL. Aanvang: 13.30 uur. Organisatie: NGV i.s.m. HCL.

Zaterdag 16 september CAMBUUR-TOUR
Wandeling langs bijzonderheden in Oud Oost onder leiding van deskundige gidsen.
Aanvang: 14.00 uur. Plaats: Café Cambuur (Insulindestraat 44). Organisatie: HCL e.a. Duur: 1,5 à 2 uur. Kosten: €2,50 p.p. Maximaal 40 deelnemers. Opgave verplicht (minstens 2 dagen tevoren) via historischcentrum@leeuwarden.nl.

Zondag 24 september BEWEGEND BEELD VAN LEEUWARDEN IN DE SEVENTIES
Vertoning van een compilatie van bijzonder filmmateriaal uit de periode ca. 1970-1980 . Activiteit ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘De Leeuwarder seventies van Paul Janssen’.
Plaats: HCL. Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL i.s.m. Fries Film Archief.

Zondag 1 oktober MUZIEK IN DE SEVENTIES
Ritsko van Vliet jr. e.a. vertellen over muziek in Leeuwarden uit de periode ca. 1970-1980. Activiteit ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘De Leeuwarder seventies van Paul Janssen’.
Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL.

Donderdag 5 oktober SLAUERHOFFLEZING: ‘ALLEEN VOOR FRIESLAND HEB IK NOG EEN ZWAK’
Jaarlijks organiseert de Dorpskerk Huizum de Slauerhoff Lezing door een prominente Nederlander. De lezing is naar Slauerhoff genoemd omdat deze grote Nederlandse (in Leeuwarden geboren) schrijver zijn langste gedicht -In Memoriam Patris met liefst 34 strofen- wijdde aan zijn vader en diens begrafenis bij deze kerk. De Slauerhoff Lezing 2017 in de Dorpskerk Huizum, het oudste monument (12e eeuw) van de stad Leeuwarden, zal dit jaar voor het eerst over Slauerhoff zelf gaan en vindt plaats op Slauerhoffs sterfdatum: donderdag 5 oktober (aanvang: 20 uur). De auteur Gerrit Jan Zwier houdt de nieuwe uitgave van zijn boek ‘Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak’ ten doop en belicht de nieuwe bevindingen waarop hij in zijn onderzoek naar Slauerhoffs Friese jeugdjaren is gestuit. Ook wordt ingegaan op de vraag wat Slauerhoff anno 2017 nog betekent en wat bijv. de Dorpskerk Huizum allemaal doet om zijn erfgoed ook naar de toekomst toe levend te houden. Daarnaast gaat de voorzitter van de Dorpskerk Huizum, Peter de Haan, onthullen welke plannen de Dorpskerk voor 2018 heeft als Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is. Dan vindt door en vanuit de Dorpskerk Huizum een spectaculair Slauerhoff Festival plaats onder de overkoepelende titel ‘Slauerhoff: BACK in town’. Duidelijk zal worden gemaakt dat bij dat festival voor elck wat wils wordt geboden en dus voor een breed publiek interessant zal zijn. De avond van 5 oktober 2017 zal ook in die zin een voorproefje voor 2018 zijn dat naast een lezing ook wordt voorzien in poëzie en muzikale intermezzi.

Jan Jacob Slauerhoff, een van de grootste schrijvers die Nederland heeft voortgebracht, is in 1898 geboren en overleed in Hilversum in 1936. Hij was rusteloos op zoek naar geluk maar die zoektocht slaagde zelden: als hij op zee was wilde hij naar land, op land verlangde naar zee. Hij bevoer alle wereldzeeën en dichtte daar ook over. De Slauerhoff Lezing 2017 gaat over zijn Friese roots. Hij had een ongemakkelijke verhouding met zijn vaderland en geboorteprovincie. Hij vond de Friezen evenals de rest van de Nederlanders ‘benepen’. Toch schreef hij in een onvoltooid vers: ‘Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak’. Als deze, niet zelden zwartgallige, dichter ergens ‘een zwak voor had’, duidde dat bij hem op een waarlijk geluksmoment. De Slauerhoff Lezing gaat over de gelukkige en minder gelukkige jaren van Jan Jacob Slauerhoff in Friesland en vormt tegelijk een opmaat naar 2018, het jaar waarin Leeuwarden European Capital of Culture is en waarbij Slauerhoff als internationaal vermaard dichter ook een belangrijke rol gaat spelen.

Plaats: Dorpskerk: Huizum Dorp 67, 78934 BS Leeuwarden. Aanvang: 20:00 uur. Zaal open vanaf 19:30 u. Gratis parkeren tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk). Toegangsprijs: € 5,00. Tickets bij de ingang. VOL IS VOL!!!

Zondag 8 oktober BEELDVORMING ROND MATA HARI
Herman Maring, docent geschiedenis NHL, vertelt over de beeldvorming van Mata Hari in de loop der tijden.
Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL

Zaterdag 21 oktober BIJEENKOMST NGV
Met een korte afdelingsledenvergadering van de Nederlandse Genealogische Vereniging en een lezing. Bouwe van der Meulen en Pieter Nieuwland vertellen over de voorouders van Mata Hari. Meer informatie volgt.
Plaats: HCL. Aanvang: 13.30 uur. Organisatie: NGV i.s.m. HCL.

Zondag 12 november LEZING OVER BEURTSCHIPPERS EN BODERIJDERS
Lezing (met beelden) door dhr. C.W. Mollema over beurtschippers en boderijders uit Leeuwarden en omstreken.
Plaats: HCL. Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: Werkgroep Industrieel Erfgoed (LHV Aed Levwerd) en HCL

Zaterdag 18 november BIJEENKOMST NGV
Met een korte afdelingsledenvergadering van de Nederlandse Genealogische Vereniging en een lezing. Meer informatie volgt.
Plaats: HCL. Aanvang: 13.30 uur. Organisatie: NGV i.s.m. HCL.

Zaterdag 16 december BIJEENKOMST NGV
Met een korte afdelingsledenvergadering van de Nederlandse Genealogische Vereniging en een lezing. Meer informatie volgt.
Plaats: HCL. Aanvang: 13.30 uur. Organisatie: NGV i.s.m. HCL.

NB: De toegang tot de activiteiten is in de regel gratis. Vol is vol. Op zondagmiddag sluiten de deuren op de aangegeven aanvangstijd. Voor meer informatie kunt u bellen met Klaas Zandberg (HCL), tel. 058-2332350.  Opgave is alleen nodig als dat wordt aangegeven