Als u deze mail niet goed kan lezen, bekijk deze dan in uw browser

Facebook Recreatieschap Drenthe
Twitter Recreatieschap Drenthe
Youtube toerisme Drenthe

Nieuwsbrief najaar 2016

2016 Bewogen jaar….

Ook 2016 was een bewogen jaar op het gebied van Recreatie en Toerisme in Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf. De belevingseconomie verandert voortdurend onder invloed van culturele, technische en economische ontwikkelingen. Met deze nieuwsbrief brengt het Recreatieschap Drenthe u op de hoogte hoe zij op deze ontwikkelingen inspeelt en waar zij op dit moment mee bezig is. Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over de werkzaamheden van het Recreatieschap Drenthe, dan horen wij dit graag.

Dick Dijkstra
Directeur Receatieschap Drenthe

Versterking Fietsknooppuntennetwerk

10 jaar geleden is een netwerk op basis van fietsknooppunten in Drenthe geïntroduceerd. Dit netwerk is de basis voor ‘Drenthe: 5-sterren fietsprovincie’. Maar na 10 jaar is het netwerk toe aan een vernieuwingsslag. Waar we vanuit de basis met het fietsknooppuntennetwerk de toerist vooral de mooie natuur en het fraaie Drentse landschap laten zien, zien we nu ook kansen om het netwerk door de dorpen en steden en langs galeries en horeca in het buitengebied te leiden. Na een uitgebreide inventarisatie werkt het Recreatieschap Drenthe momenteel alle wensen van inwoners en gemeenten uit. Eind 2017 hopen we het versterkte netwerk klaar te hebben.

Introductie Wandelknooppuntennetwerk

Naast fietsen is wandelen belangrijk voor Drenthe en Ooststellingwerf. Steeds meer Drenten en toeristen willen al wandelend van Drenthe genieten. Net zoals bij het fietsen gaan wij het de wandelaar ‘gemakkelijk’ maken. Natuurlijk kan dat door de ontwikkeling van allerlei apps maar het Recreatieschap Drenthe is er van overtuigd dat met de introductie van het wandelknooppuntennetwerk we de huidige en toekomstige wandelaar optimaal kunnen bedienen. Op dit moment werken wij in de gemeente De Wolden en Ooststellingwerf hard aan hun wandelknooppuntennetwerk. De gemeenten Midden-Drenthe (omgeving Beilen) en Westerveld (Fredriksoord/Maatschappij van Weldadigheid en omgeving Havelte) hebben ook besloten aan de slag te gaan met de uitrol van het wandelknooppuntennetwerk. De verwachting is dat het Recreatieschap Drenthe eind 2017 deze projecten afrondt.

Partnerproject Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is door de Rijksoverheid flink gekort in haar budget voor de recreatieve voorzieningen. Het Recreatieschap Drenthe, de Drentse gemeenten, de gemeente Ooststellingwerf en de provincie Drenthe vinden de recreatieve voorzieningen van belang voor de natuurbeleving van de toerist. Deze voorzieningen (wandel-fietspaden e.d.) mogen niet aftakelen. De Drentse gemeenten en Ooststellingwerf zorgen er binnen dit project voor dat Staatsbosbeheer de kwaliteit van de voorzieningen op peil kan houden. Samen kijken we ook na 2017 hoe het kwaliteitsniveau van deze voorzieningen geborgd kan blijven.

Toeristische Informatievoorziening Drenthe

Het afgelopen jaar heeft het Celth (Centre of Expertise in Leisure, Tourism and Hospitality) in opdracht van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de toeristische informatievoorziening in Drenthe optimaal te organiseren. De stip op de horizon (Marketing en Informatievoorziening aansluitend op elkaar) is waar het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe naar toe wil. Op basis van het rapport, de bevindingen van de begeleidende werkgroep en input van het Algemeen Bestuur heeft het Recreatieschap Drenthe een plan gemaakt.

Lees meer...

Expert Team

Het Recreatie Expert Team heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij horeca- en recreatieondernemers weer op een positieve manier ‘in hun kracht’ zetten. Wellicht loopt u als horeca- of recreatieondernemer aan tegen een aantal vragen: Hoe speel ik in op de sterk veranderde markt? Waarin ga ik investeren? Hoe ziet de toekomst van mijn bedrijf eruit? Hoe behaal ik meer resultaat met mijn bedrijf? Graag attenderen wij u op de mogelijkheid om het Recreatie Expert Team met u mee te laten kijken naar dergelijke vraagstukken. Een groep experts buigt zich dan een dagdeel over uw bedrijf. Uitkomst van deze sessie zal een plan van aanpak zijn met een aantal concrete scenario’s. Met deze mogelijke oplossingen kunt u vervolgens zelf aan de slag. Indien nodig is er een coach beschikbaar om u hierbij te ondersteunen en begeleiden bij het in de praktijk brengen van de voorstellen. Wilt u meer weten over de werkwijze, voorwaarden en de kosten of wilt u zich aanmelden? Kijk dan even op onze website.  Daarnaast hebben we nog het goede nieuws dat er vanuit Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe extra budget beschikbaar is gesteld voor extra zaken als scholing en een bezoek van een mystery guest voor ondernemers in de sector.

Recreatiecongres

Op donderdag 1 december a.s. houdt het Recreatieschap Drenthe haar jaarlijkse Recreatiecongres. Nieuw dit jaar is het ochtend(voor)programma. U kunt een workshop bijwonen over de Toeristische Informatievoorziening in Drenthe of de workshop ‘De praktijk van alledag’. Het thema van het congres is Internationaal Toerisme. De groei van internationale toeristen in Drenthe en Ooststellingwerf is ingezet, maar hiervan profiteren gaat niet vanzelf. Daarvoor is inzicht in deze complexe markt essentieel. Wat vindt de internationale toerist belangrijk en wat moeten we doen om op de vakantie bucketlist te komen? Een oud NOS-correspondent uit China, een Duitse journaliste en een marketing consultant van NBTC Holland Marketing nemen u mee naar de belevingswereld van de internationale toerist. Het congres wordt afgesloten door Nederbelg en comedian Bas Birker die ons op ludieke wijze de verschillen tussen Belgen en Nederlanders laat zien, maar nog veel meer te vertellen heeft!

Overige projecten

Verder houdt het Recreatieschap Drenthe zich onder andere bezig met:

Kanotoerisme op de Hunze

Realisatie recreatievoorzieningen Zuidlaardermeer

E-book Noord-Willemskanaal

Digitalisering wandel- fiets- ruiter en menroutes

Wandel- en fietsknooppuntenontwikkeling in Bargerveen(grensoverschrijdende samenwerking met Emsland)

EDR-project in samenwerking met Emsland gericht op het ontsluiten van de Duitse markt.

In december verschijnt het nieuwe Ecorys rapport met de actuele economische- en werkgelegenheidscijfers over de Drentse Vrijetijdseconomie. Binnenkort te downloaden vanaf onze website

Het Recreatieschap Drenthe gaat verder met de uitvoering van en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zij heeft een belangrijke rol in het verbinden, regisseren en het benutten van kansen op het gebied van Recreatie en Toerisme.

 

Ontwikkeling MTB-visie Drenthe

Mountainbiken blijkt een snel groeiende sport in Drenthe te zijn. Deze constatering heeft ertoe geleid dat de MTB-verenigingen aangesloten bij het Recreatieschap samen met de provincie Drenthe aan de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) hebben gevraagd een visie met uitvoeringsplan te ontwikkelen. Het doel is te komen tot afstemming van de verschillende routes en het aanbieden van een divers en ruim aanbod. Dit leidt tot meer mogelijkheden om te mountainbiken wat goed is voor de gezondheid van mensen en uiteraard ook goed is voor de economie. Met deze visie geven we richting aan het MTB-en en met het uitvoeringsplan kunnen we starten met het investeren in het juiste aanbod en de benodigde voorzieningen. De visie met uitvoeringsplan zal tijdens het Recreatiecongres op 1 december a.s. door de NTFU aangeboden worden aan de voorzitter van het Recreatieschap Drenthe en Gedeputeerde Henk Brink.

Ontwikkeling Campervisie

In 2011 heeft het Recreatieschap Drenthe een campervisie ontwikkeld. De rode draad van deze visie was dat de stedelijke gemeenten hun camperplaatsen zouden moeten behouden maar dat de plattelandsgemeenten niet zouden moeten investeren in (gratis) camperplaatsen. In 2016 is de wereld wat betreft camperaars flink veranderd. Camperaars zijn booming: de markt van campers blijft groeien. De wet (Autoriteit Markt en Overheid) vraagt een andere aanpak van overheden. Het Recreatieschap Drenthe ontwikkelt momenteel een visie met in achtneming van de nieuwe ‘werkelijkheid’ op het gebied van camperaars. De gesprekken met de NKC en RECRON hebben plaatsgevonden en uit deze consultatie blijkt 1 ding heel duidelijk: de camperaar anno 2016 vraagt niet meer om ‘gratis’ camperplaatsen. Eind 2016 zal de nieuwe campervisie van het Recreatieschap Drenthe gereed zijn.

Wandelen in de sporen van paupers

In Frederiksoord, Veenhuizen en Ommerschans zijn nieuwe interactieve wandelroutes uitgezet om in de voetsporen van paupers een reis door de geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid te maken. Met de app van AbelLife.nl kunnen de routes thuis op de smartphone of tablet worden gedownload via de App Store en/of de Play Store. In en rond Frederiksoord en Wilhelminoord is de wandelroute ‘Poort tot ’t Oord’ uitgezet. In Veenhuizen is het ‘Boeiend rondje’ te wandelen en in Ommerschans ’t Vergeten Verleden’. De routes zijn tussen de 10-15 kilometer lang met de mogelijkheid om de route te verkorten naar 5 kilometer. Onderweg wordt de wandelaar met route-aanwijzingen en met beelden, geluiden en achtergrondinformatie langs de interessante punten gegidst. De ontwikkeling van de Pauperpad app is gefinancierd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het Recreatieschap werkt nog aan een interactieve wandelroute in de kolonie van het Belgische Merksplas en aan de website www.pauperpad.nl.

Update men- en ruiterroutes

In Drenthe zijn een aantal bewegwijzerde men- en ruiterroutes vervangen door vrij ruiteren gebieden. Voor ruiters die lokaal goed bekend zijn een prima alternatief, maar voor ruiters onbekend met het gebied is dit niet het geval. Daar komt nog bij dat de paden in de vrij ruiteren gebieden niet worden onderhouden zoals bij ruiterpaden vaak wel het geval is. Het Recreatieschap is samen met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) bezig om het netwerk van ruiterpaden te verbeteren. Dankzij een motie in de Provinciale Staten is hier per 2017 budget voor beschikbaar.

Recreatieschap Drenthe
Brink 4b
7981 BZ Diever
www.recreatieschapdrenthe.nl
info@recreatieschapdrenthe.nl

Facebook Recreatieschap Drenthe
Twitter Recreatieschap Drenthe
Youtube Recreatieschap Drenthe

Indien u geen e-mails en/of nieuwsbrieven van het Recreatieschap Drenthe wilt ontvangen, schrijf u dan hier uit.

©2016 Recreatieschap Drenthe. All rights reserved.