Informatie:

Het laatste slot van Fryslan!

Het Poptaslot of eigenlijk Heringastate is een uniek landgoed dat omstreeks 1500 werd gesticht door de adellijke familie Van Heringa. Door vererving kwam de state in bezit van de familie Van Eysinga. De nazaten van deze familie verkochten in 1687 de state met boerderij, poortgebouw, grachten, tuinen en singels aan de  ongehuwde advocaat Dr. Henricus Popta uit Leeuwarden. Dr. Popta bepaalde in zijn testament  dat het huis na zijn overlijden in 1712 niet meer bewoond mocht worden.  Sinds die tijd dragen steeds vier voogden zorg voor zijn nalatenschap, al meer dan 300 jaar! Popta zijn bijzondere bepalingen hebben er voor gezorgd dat het, voornamelijk 17e en 18e eeuwse, interieur met fraai meubilair, prachtige betimmeringen, schouwen, poortjes en bedsteden bewaard is gebleven.

 

Het nabij gelegen Popta Gasthuis (binnengasthuis) een hofje aan de Hegedyk, gesticht door Dr. Popta in 1711, was en is nog steeds bestemd voor “niet alleen Weduen, maer ook  ongetrouwde Vrouwen ofte bejaerde Doghters”. Er zijn nu in totaal 28 huurwoningen daarbij inbegrepen het later gebouwde buitengasthuis aan de Buorren. Meer informatie over het gasthuis vindt u in het portaal van de grote gasthuispoort.

Het grafmonument en de herenbank van Henricus Popta zijn te vinden in de

PKN dorpskerk met het gave 17e eeuwse  interieur.

 

Contact:

Meneer Prins (de super aardige slotbewaarder)

Slotleane 1

9034 HM  Marsum

058 2541231

www.poptaslot.nl

In juli en augustus is het Poptaslot dagelijks te bezichtigen van maandag tot en met zaterdag, tussen 11.00 en 17.00 uur. Elk heel uur zonder afspraak rondleidingen, de laatste is om 16.00 uur.

 

In april, mei, juni, september en oktober, uitsluitend op afspraak rondleidingen,

met groepjes van minimaal 10 personen. Gesloten op zon- en feestdagen en tijdens de winterperiode van 1 november tot en met 31 maart.

 

Voor meer informatie en/of afspraken kunt u contact opnemen met de slotbewaarder A.W. Prins, telefoon:  058-2541231        of  e-mail:  info@poptaslot.nl

Bijzondere historie

Poptaslot