BESCHERMEN

Informatie:

 

Contact:

Hoofdkantoor
Bezoekadres: 
Locatie: Huize Olterterp
Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp
0512 – 381448

www.itfryskegea.nl

Postadres:
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag


Bezoekerscentra
Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8a
9264 TP Earnewâld
0511-539618

Informatiecentrum It Beekpronkje
Schoterlandseweg 24A
8455 JG  Katlijk
0513 – 54 15 91

Kweldercentrum Noarderleech
Noorderleeg 5a
9074 TG Hallum

 

Hoofdkantoor Huize Olterterp

Pin It on Pinterest