Informatie:

Een natuurbegraafplaats onderscheidt zich van een reguliere begraafplaats doordat graven niet lang zichtbaar zijn en er uiteindelijk niets rest dan een begraafbos. Natuurbegraafplaats Friesland draagt daarnaast bij aan de bescherming en het behoud van het natuurgebied dat steeds gevarieerder en fraaier zal worden naarmate de tijd verstrijkt, omdat het bos van binnenuit
vernieuwd wordt.
 
 
Het concept natuurbegraven spreekt veel mensen aan. In veel opzichten ben je na je overlijden een ander niet meer ‘tot last’: er is geen sprake van het verlengen van grafrechten en je verplicht
niemand tot onderhoud van je graf, dat laten we aan de natuur over. Hier krijgt het stoffelijke de tijd om tot stof te vergaan, het grafrecht is immers vastgelegd voor 250 jaar.
 
 
De invulling van een uitvaart wordt steeds persoonlijker en op voorhand bespreekbaar. De drempel om bij leven al een mooie plek uitkiezen, blijkt minder hoog dan gedacht.
 
 
Door de aankleding en de uitvaart van de overledene zo milieuvriendelijk mogelijk te voltrekken, wordt de natuur minder belast. Het is ook om die reden dat hier één persoon per 25m2 begraven wordt.
Richtlijnen voor het begraven in de natuur bestaan uit het gebruik van volledig afbreekbare materialen voor de kist, wade of urn. Een bescheiden grafmonument van natuurlijke materialen
past hierbij.
 
 

Contact:

Ab van Middelkoop

Achtste Wijk 7

Nieuwehorne

06 50406467

www.natuurbegraafplaatsfriesland.nl

Eigenaar Ab van Middelkoop vertelt dat uitbreiding van het terrein op stapel staat. “Om de natuur tegemoet te komen, pakken we dat de komende jaren in fasen aan. Er leeft een dassenfamilie waar we rekening mee moeten houden. Stapje voor stapje leggen we paden aan en planten jonge inheemse aanwas. Daarna krijgt het bos en zijn bewoners de tijd om te herstellen.”
Een laatste rustplaats in de natuur, op een plek die bij u of uw dierbare past in een passend decor van de veranderende seizoenen. Iedereen die op een natuurlijke manier begraven wil worden is welkom, ongeacht levensbeschouwing of religie. En als de natuurbegraafplaats eens vol raakt, is het een natuurgebied dat voor iedereen toegankelijk blijft.
U bent van harte welkom voor een rondleiding. Graach ris oant sjen yn Nijhoarne!
 

Natuurbegraafplaats Friesland