Informatie:

Een echte fryske vlag!

De zeven rode pompeblêden verwijzen naar de middeleeuwse Friese ‘zeelanden‘: zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Wezer, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen. Er zijn nooit precies zeven van deze bestuurseenheden geweest, het getal zeven heeft waarschijnlijk de connotatie ‘veel’. Sommige bronnen gaan wel uit van zeven Friese landen: West-Friesland, Westergo, Oostergo, Hunzingo, Fivelingo, Emsingo en Jeverland.

 

Contact:

Zonnedauw 16
9202 PA Drachten

0512 726630

www.vlaggenuniefriesland.nl

Vlaggen Unie Friesland

Pin It on Pinterest