Informatie:

LET OP VOOR ONZE FOTOWEDSTRIJD HIER EEN LINK NAAR ALLE KERKEN DIE VALLEN ONDER DE STICHTING!!!

ZIE ALLE KERKEN VAN HIER

De Stichting Oude Groninger Kerken stelt zich ten doel: het in stand houden van historische kerkgebouwen in de
provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

21_beeld1_1.jpg

MARSUM: KERK MARSUM

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a . het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun
bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld;
d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden.
(artikel 1 en 2 van de statuten)

 

 

 

Contact:

Coehoornsingel 14

9711 BS Groningen

050 312 3569

www.groningerkerken.nl

94_beeld1_IMG_3713.JPG

SPIJK: ANDREASKERK