Foto's Gerard Oostra uit Warffum

Informatie:

Er gaat toch iets boven Groningen! De eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat maken deel uit van het Groningse deel van het unieke werelderfgoed Waddenzee. De eilanden zijn tegenwoordig onbewoond en grotendeels afgesloten voor publiek. De natuur gaat hier voor de mens.

De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat richt zich op de cultuurhistorie van de eilanden in het oostelijk Waddengebied. “Net zo dynamisch als het Wad is de geschiedenis van Rottumeroog”, schreef J.M.A. Roelants in 1917 in de Groningsche Volksalmanak. Het is een verhaal van kloosterlingen, kooplieden, zeerovers, avonturiers, maar bovenal van strijd tegen het water. Vanaf de achttiende eeuw stelde de provincie Groningen strandvoogden aan als beheerders van het eilanden. Na vier generaties Van Dijk en twee generaties Toxopeus kwam hieraan in 1965 een einde. Voortaan beheerde Rijkswaterstaat de twee Rottums vanaf het vasteland.

In 1991 besloot Rijkswaterstaat het onderhoud van Rottumeroog en Rottumerplaat te staken en de toekomst van de eilanden aan de natuur over te laten. Als reactie werd Rottumeroog bezet door tegenstanders, die het eiland wel actief wilden behouden. Vanuit die bezettingsactie ontstond de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat, die sindsdien voor de belangen van de Groningse Waddeneilanden opkomen. In de afgelopen jaren werken we gelukkig in goede harmonie met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en andere betrokken partijen.

 

Contact:

Wilt u de Vrienden van Rottum steunen? Word dan donateur! Dat kan : via de website http://www.rottumeroog.org/vriend-worden.html of door een briefje aan Secretariaat Vrienden van Rottum, p/a Katershorn 13, 9989 EW Warffum.

Activiteiten van de Vrienden van Rottummeroog en Rottumerplaat:

  • een jaarlijkse Donateursdag met lezingen, muziek, theater en excursies,
  • één- à tweemaal per jaar een werkweek voor donateurs op de eilanden (onderhoud gebouwen en schoonmaakacties),
  • de Vrienden leveren cultuurhistorische gidsen op tien van de jaarlijkse excursies van Staatsbosbeheer naar Rottumeroog (opgeven bij: https://www.staatsbosbeheer.nl/expeditierottum),
  • in voorbereiding is een snelle interventiegroep om in samenwerking met Staatsbosbeheer aangespoeld vuil op te ruimen,
  • tweemaal per jaar geven de Vrienden het tijdschrift De Kaap uit.

Bovendien participeren de Vrienden Van Rottum in de Beheer- en Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog en Rottumerplaat (BAKR), met ondermeer Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de provincie Groningen, de gemeente Eemsmond en de Waddenvereniging.

 

 

Rottum